กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา จะมีการอวยพรของครู อาจารย์ที่ให้พรแก่ผู้ที่จะจบการศึกษามีการให้ของขวัญเป็นที่ระลึกจากทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในวันปัจฉิมนิเทศนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและอาจารย์แต่มีทั้งรุ่นน้องซึ่งมีส่วนในการจัดงานปัจฉิมนี้ขึ้นเพื่ออำลาและอวยพรรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษามีการให้ดอกไม้และของขว็ญเล็กๆน้อยๆต่อกันเป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้วโรงเรียนหรือรั้วมหาวิทยาลัย เดียวกัน

 
วันปัจฉิมอาจเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอ เพื่อน ครู อาจารย์ และรุ่นน้อง เป็นวันที่น่ายินดีและน่าเศร้าใจไปพร้อมๆกัน