สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 1"

  สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 1"

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรม MBA INNOVATION MANAGEMENT พร้อมนักศีกษาปริญญาโทรุ่น 8 ร่วมจัดงานครั้งนี้