สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 2"

  สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 2"

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม MBA INNOVATION MANAGEMENT พร้อมนักศีกษาปริญญาโทรุ่น 9 ร่วมจัดงานครั้งนี้