สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 3"

  สัมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 3"

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559  ณ.หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (MBA INNOVATION MANAGEMENT) พร้อมนักศีกษาปริญญาโทรุ่น 10 ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ "INNO BIZ FORUM ครั้งที่ 3" ในหัวข้อ "เริ่มต้นธุรกิจกับนวัตกรรม Thailand 4.0"