ติดต่อโครงการฯ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

MBA Innovation Management

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

02.-310-8234 , 086-310-2633


mbainnovationram@hotmail.com
https://www.facebook.com/mbainnovationru
 
แบบฟอร์มติดต่อ-สอบถาม
ชื่อ ::  
อีเมล์ ::  
โทร ::  
ข้อความ ::